Jak individuální rituál probíhá? 

 • Otevření kruhu – očištění, přivítání, úvodní slovo, stanovení si záměru, skupinové cvičení.
 • Individuální, vedená meditace připravená pro daný kruh a záměr.
 • Příprava na kakaový rituál – seznámení se s účinky, jak kakao přivítat, jak s ním promlouvat, co můžeme zažít, historie, původ, co nám kakao nese za informace.
 • Posvátené nalévání, modlitba, společný tradiční přípitek.
 • Zpět písní, manter, ikaros, tanec, práce s tělem.
 • Závěrečná relaxace, ukotvení prožitků, integrace, uzavření kruhu.

Pro koho je rituál s kakem?

 

Pro každého, kdo chce zažít jemné a laskavé napojení na sebe.  Navození uvolněného pocitu, zastavení se, načerpání inspirace, vnitřního klidu.

Je to zážitek propojující všechny naše smysly.

Předávám hloubku na povrchu.

Cacao

 

Co to tedy rituál?

Rituál je vědomé se pozastavení, vytvoření si příjemného prostoru, kde se můžeme utišit s naším záměrem.
Je to prostor, čas k uvolnění emocí, upevnění záměru, k větší sebeúctě a jistotě v našich životech.
V životech procházíme mnoha milníky a je potřeba pro správnou integraci dát jim  prostor. Jiný přístup… ať jsou to narozeniny, svatby, narození miminka, rozchod, smrt…
Při tvoření se můžeme inspirovat pradávnými zvyky a spojit to s tím, jak to osobně cítíme a jak to potřebujeme🙏🏻

 

Proč rituál s kakaem?

Rituály s kakaem jsou zaměřené na hlubší práci se sebou samým. Za doprovodu medicíny kakaa se spojujeme sami se sebou. Tančíme, zpíváme, radujeme se. Necháme projevit vše, co se chce projevit.

Energie dnešní doby se začínají zjemňovat a tak už není potřeba jít do hlubokých, bolestivých terapeutických nástrojů a technik. Jde to i jemně a přitom velmi hluboce.

Kakao je právě jedním z těch darů, které nám Matka Země zprostředkovává.

 

 • Pomáhá nám opouštět strachy a naše negativní vzorce a emoce
 • Otevírá nám srdce, cítíme se volněji, radostněji a hravěji
 • Otevíráme se kreativitě a tvořivosti
 • Pomáhá nám navracet se ke svému středu, k pocitu vnitřní spokojenosti
 • Bystřeji vnímáme svou intuici, svou podstatu

 

Zároveň je to ohromně zdravá TOP rostlina, hojná ve všech směrech.

V Guatemale věří, že duch Cacaa přichází v nejhorší čas a do míst největší „temnoty”. Právě proto, aby harmonizoval a balancoval, vše co je v dysbalanci.

 

Možná proto nás v posledních měsících stále více volá i v našich krajinách a přibývá milovníků kakaa. Je to velký pomocník, průvodce a léčitel.

Používám ho, jak při osobních setkání sama se sebou, tak při průvodcovství s ostatními. Vždy se s ním cítím ve svém středu, celistvá, naplněná, milovaná, pohlazená.

 

Láskyplně vás obejme a s jemností pracuje s tím, co chce být viděno. Podpoří vás svou důvěrou a nechá, ať se vyjádří, co chce být vyjádřeno. Umožní nám, aby se ukázalo, co chce být ukázáno a projevilo se, co má být projeveno.

 

S láskou k vám s důvěrou ve vás.