V životě procházíme několika stádii. Prvním je pasivní přijímání všeho, co se nám v životě děje:

JSEM OBĚŤ – naprosto bezmocná, za vše mohou ostatní, já nic neovlivním. Mám smůlu, nic se mi nedaří. Vláda je hrozná, sousedi, společnost … až na víkendy plných večírků nestojí život za nic.

Pokud na sobě začnete pracovat, přichází druhé stádium:

VLÁDNOUCÍ – začínáte objevovat něco víc, mění se váš pohled na život. Zajímáte se, jak převzít odpovědnost za svůj život do vlastních rukou. Zhlédnete filmy jako Tajemství a knihy, zaměřené na osobní rozvoj… Začnete zažívat “kouzla” a život začne být krásnější.

Nakonec přichází pochopení:

PROBUZENÍ – začnete v srdci cítit to, co jste zatím jen “chápali” rozumem. Začnete zjišťovat, že když se odevzdáte vyšší síle, začnou se dít zázraky. Poznáváte sílu přítomnosti, sílu napojení, sílu energií a lásky bez podmínek. Milujete, protože milujete a nepotřebujete mít k tomu žádný důvod. Postupně se naučíte uvědomovat si sami sebe a své napojení. Máte volbu, ale nikoliv moc nad svým životem. Žijete v neustálém stavu okouzlení, údivu a vděčnosti. Ke stavu probuzení můžete dojít kdykoli a kdekoli. Nezáleží na situaci, ale na vašem vnitřním stavu.

PŘEDÁVÁM HLOUBKU NA POVRCHU

Jsem lektorka a průvodkyně šťastnějším životem.

 

Vlastním příběhem inspiruji ostatní, aby si dokázali najít svou cestu k odvaze a sebejistotě.

Jsem přesvědčena, že se rodíme vybaveni potenciálem k duchovnímu růstu a k probuzení, stačí si jen vzpomenout a budovat radostný, smysluplný život s veškerými možnostmi.

 

J A K Ý  J E  V L A S T N Ě  M Ů J  P Ř Í B Ě H ?

 

Byla jsem několik let pasivním příjemcem informací, které jsem čerpala z různých seminářů, knih, od motivátorů, koučů, výkladů karet, konstelací, kineziologických sezení atd., se snahou občasného zapracování do svého života. Můj postoj často vypadal: „Mám problém, vyřešte ho…ʺ Ano, nebylo to jednoduché. Nebylo jednoduché změnit staré vzorce a návyky v mém plně vytíženém životě, ale dělala jsem krůček po krůčku s velkou vytrvalostí, odhodláním a vírou v samu sebe.

Některé změny hodně bolely, ale jak se říká: „Co neroste, to hnije.ʺ Začala jsem vidět výsledky své cesty. Přišel moment, kdy se můj život začal diametrálně měnit a to, co jsem si myslela a chápala, jsem najednou začala cítit a vědět bez sebemenší pochybnosti, že by to snad mělo být jinak.