TĚLO – DUŠE – DUCH

OSOBNOSTÍ KONZULTACE

 

V první části konzultace si povídáme a zjišťujeme, v jakém stádiu svého života se nacházíte, v jaké oblasti jste spokojení a v jaké méně. Ujasníme si témata, která budeme postupně řešit.

V druhé části konzultace přicházíme k samotnému mentálnímu tréninku s využitím kombinací několik technik: EFT, NLP, dechové techniky, meditace a mnoha dalších. Je to velmi intenzivní práce, při které jdeme do hloubky podstaty problémů a traumat.

 

S  K Ý M  P R A C U J I ? P R O  K O H O  J S O U  K O N Z U L T A C E  U R Č E N Y ?

 

Pro VŠECHNY, kteří nechtějí žít v roli oběti. Jsou připraveni vzít svůj život do vlastních rukou. Přebírají plně zodpovědnost sami za sebe a za vše, co se jim v životě děje. Nejsou pasivními příjemci, ale aktivně pracují sami na sobě. Jsou připraveni jít hluboko sami do sebe a nebojí se toho.

 

CHCE TO ODHODLÁNÍ, ODVAHU MĚNIT SVŮJ DOSAVADNÍ ŽIVOT.

 

Každá konzultace je naprosto individuální. Skládám ji z několika technik, které jsou potřeba v danou chvíli použít. Veškeré techniky vysvětluji klientovi, tak aby on sám mohl jakoukoli z nich použít ve svém každodenním životě a byl tak schopen pomoci si sám a posouvat se vlastním tempem.

 

 

ZÁKLADNÍM KAMENEM MÝCH KONZULTACÍ JSOU TECHNIKY:

 

EFT (Emotional Freedom Techniques neboli Technika emoční svobody) je meridiánová terapie. Ve světě se řadí mezi velmi uznávané techniky energetické psychologie. Jde v podstatě o psychologickou formu akupresury založenou na objevu, že příčinou všech negativních emocí jsou poruchy v našem energetickém systému.

 

MEDITAČNÍ TECHNIKY volím podle potřeby v danou dobu. Jde o řízené techniky, práci s dechem, pozorování vlastního těla, meditaci s využitím NLP, která zkoumá vztah mezi komunikací, způsobem přemýšlení a chováním. NLP je zkrátka pro Neuro-lingvistické programování a název přímo popisuje to, čím se tento program zabývá, tedy jak změna komunikace (lingvistické) může ovlivnit myšlení (neuro), což má za následek změnu chování (programování).

 

KVANTOVÁ TECHNIKA propojuje psychosomatické aspekty s principy vyčištění vlastního podvědomí a následným kvantovým nastavením našeho vědomí. Díky tomu je možné například rychlejší uzdravení, rychlejší regenerace, nebo změna vnímání vlastního života a jeho úprava k vnitřní a duševní rovnováze. To má za efekt lepší poznání sebe sama a zkvalitnění života ve všech jeho aspektech.

 

KOUČOVACÍ TECHNIKY jako například šamanská technika kamene.

 

DIAGNOSTIKA ENERGETICKÝCH CENTER TĚLA a mnoho dalších…

 

C O  J E  C Í L E M  K O N Z U L T A C Í ?

 

Účelem je, aby započaté změny nebyly jen nahodilými „zázrakyʺ ve vašich životech, ale staly se vaším životním stylem a každodenním návykem. Aby každý pocítil potřebu jít stále vpřed a stále na sobě pracovat.

 

J A K Ý M  Z P Ů S O B E M  N A K O N Z U L T A C Í C H  P R A C U J I ?

 

Ke každému klientovi přistupuji vždy individuálně. Doporučuji pracovat dlouhodoběji, to znamená minimálně šest konzultací. Ukáži vám jiný pohled na svět, na váš život. Předám vám techniky, které pomohly mě samotné a stále mi v životě pomáhají. Budu vaše podpora v prvních týdnech, až budete bourat své zajeté vzorce, až budete čistit rány ze svých životních „bitevʺ, až budete odstraňovat plevel uvnitř vás.

V první fázi vašeho růstu je potřebné zbavit se právě zmiňovaných vzorců, bolístek, které v sobě všichni nosíme. Až po jejich odstranění může vzniknout prostor pro nový život, tzv. posouvání se dále.

Cena konzultace je 2.500 Kč/ 90 minutová konzultace

Balíček 6x konzultací 15.000,-

 

Chcete se potkat?